Mae prosiect CHERISH yn cynnal arolygiad, arolwg, ymchwiliad a chofnodi a monitro’r Bronze Bell, safle llongddrylliad sydd wedi cael ei fonitro’n flaenorol yn nyfroedd Cymru. Mae CHERISH yn gofyn am geisiadau gan gwmnïau neu unigolion sydd â chymwysterau a phrofiad addas i dendro am ddarparu gwasanaethau deifio i ymgymryd ag amcanion archaeolegol tanddwr prosiect CHERISH, eu cynorthwyo a’u cefnogi.
Felly, mae prosiect CHERISH yn chwilio am wasanaethau Contractwyr Deifio Archaeolegol sydd â chymwysterau a phrofiad addas.
NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=109553.
The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.
Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.